Home » 2012 » November » 24 » STR 1
4:24 PM
STR 1

Оршил

Аливаа байгууллга нь стратеги төлөвлөгөөтэй байдаг бөгөөд энэ төлөвлөгөө нь байгуулгаын амжилтанд хүрхэд хамгийн чухал үзүүлэлт болдог. Байгууллга нь стратеги төлөвлөгөөний дагуу нийгэм, эдийн засаг, зах зээлийн харилцаанд шилжин орсноор тухайн байгууллагад өрсөлдөөн, эрсдэл , үр ашгаа дээшлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Байгууллгагын үйл ажиллагаагг холбоотой олон төрлийн дүн шинжилгээ байдаг. Тухайлбал:  Санхүүгийн тооцоолол, статистикийн тооцоолол, байгууллага дотоод хүчин зүйл, үйл ажиллагаандаа үнэлэлт дүгнэлт хийх гэх мэт байгууллагын үйл хжиллагааны олон тооцоолол байдаг.  Иймд байгууллга нь стратегийн үйл ажиллагаандаа дараах хүчин зүйлээр матриц хийн үнэлэлт хийдэг. Үүнд:

·         Дотоод хүчин зүйлийн үнэлгээний матриц,

·         Гадаад хүчин зүйлийн үнэлгээний матриц,

·         Өрсөлдөөний стратегийн матриц,

·         TOWS матриц,

·         SPACE матриц

·         Маккейнайн загвар матрицийг ашиглан байгууллага нь үйл ажиллагаатайгаа холбоотой дүн шинжилгээг эдгээр матрицаар хийдэг 

Эдгээр матрицаар би  Төгөл групп, Баян худалдааны, Үйлчилгээний төв, МИГ даатгал, МЭЭЖ хэвлэх үйлдвэрийн   үйл ажиллагаа ба бусдаас ялгарах давуу тал, сул тал, нийгэм эдийн засаг, теник технологи, өрсөдөгч,  эрчимжих, хуучны баримтлах өрсөлдөх хамгаалах гэх мэт олон хүчин зүйлүүдэд дүн шинжилгээ хийлээ. Та бүхэн дараах бүтээлээс сонирхоно уу

 

 

 

 

 

 

Дотоод хүчин зүйлийн үнэлгээний матриц

Бизнесийн ажил хэргийн гол давуу болон сул талуудыг үнэлж дүгнэх мөн түүнчлэн тэдгээр хүрээнүүдийн хоорондох холбоо харилцааг үнэлж зэрэгцүүлж үздэг. Дотоод хүчин зүйлийн үнэлнээний матриц  үе шатыг дамжин хэрэгждэг.

1.      Давуу ба сул талыг ашиглах 10-20 хүчин зүйлийг ашигладаг.

2.      Байгууллагыг амжилтанд хүрхэд нь хэр зэрэг чухал болхоос нь хамааруулж хүчин зүйлс тус бүрт /0/- чухал биш, /1/- тун чухал гэсэн хэмжээгээр жинлдэг бөгөөд нийлбэр нь 1 байна.

3.      Хүчин зүйлс тус бүрийг 1-4 байхаар үнэлдэг.

1-Маш чухал                3-Давуу

2-Сул                            4-Илэрхий давуу

4.      Жин балуудыг хооронд нь үржүүлж жинлэгдсэн оноо гаргана.

5.      Хүчин зүйл тус бүрийн жинлэгдсэн онооны нийлбэрээр, байгууллагын жинлэгдсэн дудаж оноо

Матрицын үр дүн нь жинлэгдсэн дундаж оноо нь 2,5 байх ба 2,5 дээш бол дотоод байдал хүчтэй байна. 2,5 доош байвал дотоод байдал сул байгааг илэрхийлнэ.

Жишээ авч бодоё: МЭЭЖ хэвлэх үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэлтэсийн дотоод хүчин зүйлсийн үнэлгээнд матриц хийе

Views: 2298 | Added by: Бямба-Эрдэнэ | Rating: 4.0/4
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: