HUNII TUHAI GOL PILOSOFY - 9 November 2011 - Welcome To UNITCaroline.clan.su :)
Даатгал ЭЗ H.Бямба-Эрдэнэ
Thursday, 30 October 14, 9:56 PM
Welcome Guest | RSS
Сайт Цэс
Статитикс
Хэлэлцүүлэг
Tag Board
Our poll
Rate my site
Total of answers: 14
Main » 2011 » November » 9 » HUNII TUHAI GOL PILOSOFY
5:06 PM
HUNII TUHAI GOL PILOSOFY

 

Хүний тухай гол гол философи баримтлал

 

            Янз бүрийн онтологи сургааль хүний тухай асуудлыг өөр өөрийн агуулгийн үүднээс тайлбарлаж иржээ. Тэдгээрийг арга зүйн үндсийнх нь үүднээс бүлэглэсэн нэг биш ангилал байдаг. Тийм олон ангилал байдаг нь тухайн ангилал тус бүрт тодорхой логик үндэслэгээ байдаг гэсэн үг. Мөн жишээ нь: бодит байдлын ямар хэв маягийнх нь хүчин зүйлийг хүний үүсэл мөн чанарын шалтгаан болгон тайлбарладгийг нь онцолбоос хүний тухай философи сургаалуудыг: 1. Байгальчлагч үзэл натурализм-д 2. Нийгэмчлэгч / социологичлогч / үзэлд: 3. Экзинтенциалист баримтлалуудад: 4. Шашны философи сургаалд тус тус үндэслэдэг хэмээн ангилж болно. Тэдгээр тус бүрийн онцлогыг товч авч үзье.

 

1.Натуралист үзэл нь хүн бол байгаллаг шинжтэйг онцолдог. Орчин үед ийм үзлийн хоёр хэлбэр байдаг. Нэг нь хүнийг амьтантай адилтгаж хүний амьтанлаг талыг дээдэлдэг үзэл юм. Энэ үзлийн үүднээс хүн ба нийгэм бол өндөр хөгжилтэй амьтдын үргэлжлэл ба дээд хэв маяг мөн. Тийм учраас хүн төрөлхтний амьдралд биологийн хууль, бүр тодорхой хэлбэл амьдралын төлөөний тэмцэл ба байгалийн шалгарал үүлчилдэг учир нь: улмаар " социалист-дарвинизм” нэртэй биологичлогч сургууль нийгмийн философид буюу онолын социологи бий болгоход хүргэжээ.

 

            Гэвч социаль-дарвинизм нь нийгмийн сэтгэлгээний салбарт бүр эсрэг үзлүүд гэрч ирэх онолын үндэс болсон байна. Жишээ нь: Английн позитивист философич Герберт Спенсер /1820-1903/ америкийн социологич эдийн засагч Уилям Грем Самнер /1840-1910/ нар бодьгалчлах үзэл чөлөөт өрсөлдөөн төрийн саад тотгоргүй чөлөөт капитализм үзэл санааг хамгаалахдаа арьсны өнгөөр ялгаварлах үзлийг баримтлагч сурталчид уг ялгааг нийгмийн биш харин байгалийн хуулиудаар тодорхойлдог гэж хамгаалахдаа тус тус социаль-дарвинизмийг өөр өөрийнхөөрөө ашиглажээ.

 

            Натуралист үзлийн нөгөө хувилбар нь хүн бол дутуу зэрэмдэг амьтан мөн гэдэг үзэл мөн. Жишээ нь: Ф.Ницшегийн томьёолсоноор хүн бол хүн дүрст бичнээс үлэмж хүн /over-main/-рүү  шилжих гүүр дамжлага /канат/ мөн түүний хувьд үлэмж хүн бол христос шашин либерализм социализм зэрэгт номлодог тэгшитгэгч сүргийн ёс суртахууныг таягдан хаяад ганцаараа товойхыг зөвтгөгч ёс суртахууны үнэлэмжийг бүтээгч мөн.

 

            2. Хүний үүсэл мөн чанарыг нийгэмчлэж тайлбарласан түүхэн анхны томоохон төлөөлөгчдийн нэг нь Аристотель юм. Тэрээр хүнийг " полисын хот улсын амьтан мөн гэж

 

томьёолжээ. Тийнхүү тэрээр Грекчүүдийн соёл ба иргэншилийг бусад ард түмнийхээс дээгүүр тавидаг байр суурьнаас хүн гэж  юу болохыг тайлбарласан аж.

           

Хүний үүсэл хөгжилийн шалтгааныг социологичлох үзлийн үүднээс тайлбарлаж ирсэн нөлөө бүхий сургаалиудын нэг нь Марксизм юм. К.Маркс бүр залуудаа үг үзлийг онолын үүднээс үндэслэхдээ: Хүний мөн чанар бол бодьгал тус тусад байдаг хийсвэр зүйл бус аа. Жинхэндээ тэрбээр нийгмийн харилцааны цогц мөн гэсэн тухай Марксист-Ленинист онолчид ямагт өгүүлдэг билээ. Улмаар тэд ийм байр суурьнаасаа бусад философи сургаалийг эрс шүүмжилдэг.

 

Гэвч хүний мөн чанарын шалтгаан нь хүний үүсэлд хөдөлмөр шийдвэрлэх роль гүйцэтгэсэн тухай зэрэг Марксист-Ленинист философийн баримтлалууд онолын агуулга нийгмийн үр дагавар зэрэгийнхээ улмаас бусад философийн шүүмжлэлд өртөж байдаг билээ.онолын үүднээс авч үзвэл хөдөлмөрийн нэн чухал шинж нь түүнд зорилгот шинж байж тэр нь хүний үүслийн шиидвэрлэх шалтгаан болдог хэмээвээс амьд биесэд төдийгүй амьгүй зүйлсэд жишээ нь кибернетик, системийн тухай ерөнхий онол зэргийн үр шим болсон нэн нарийн зохион байгуулалтад техникүүдэд зорилгот шинж байдгаас тэдгээрийг хүнтэй адилтгах юм уу гэсэн мохоох асуудлыг философи шинжлэх ухааны зарим төлөөлөгч гаргадаг юм. Нийгмийн утга нийгмийн зориулалтыг нь онцолбоос хүний үүсэлд холбогдох марксист хөдөлмөрийн онол, хүн бол нийгмийн харилцааны цогц мөн гэдэг марксист томьёолол зэргийг коммунист тоталитари дэглэм тогтоосон орнууд "нийгмийн эрх ашгийг дээгүүр тавих ёстой” гэдэг шалтгийн доор хүн амд албадан хөдөлмөр тулгах "хувьсгалын дайсан” социализмийн дайсан гэгдэгч нарыг хэлмэгдүүлэх зэрэг үйлдэлдээ овжин ашиглажээ.

 

Хүний мөн чанарыг биологичлох үзлийн үүднээс тайлбарласан боловч түүний ирээдүйг шинэ үнэлэмжийн үүднээс тийнхүү нийгэмчлэгч байр сууринаас ойлгосон сэтгэгч бол Ф.Ницше мөн. Уг ойлгоцоо тэрээр илэрхийлэхдээ олон чухал философи ойлголт нь тэр л юм өөрөө байна. Жишээ нь: Түүний "мөнхийн буцалт” гэдэг ойлголт нь  тэр л юм өөрөө буцахыг биш харин зөвхөн ганц ялгаа бүтээхүй зэргийг бүрдүүлэгч бататгал нь буцдаг болохыг "үлэмж хүн” гэдэг ойлголт нь бататгаж болох бүгдийг төвлөрүүлсэн хүн байнаа бүхний дээд хэлбэр сонгосон ахуйн төрөлт ба субьектив эхлэл хүсэл эрмэлзэл бол хүчинд хүч харьцахуй эзэрхэх хүсэл эрмэлзэл бол бүтээгээд өгөхүй мөн гэсэн санааг Ф,Ницше зохиолууддаа тус тус илэрхийлдэг.

 

 

Үлэмж хүн бол тийнхүү христос ёс, либерализм, социалист зэрэг янз бүрийн судалгаанд гардаг тэгш эрхтэй, дундаж, ардчилсан үзэлтэй хүмүүсийн шилдэг төлөөлөгч биш, харин тиймэрхүү тэгшлэгч ёс суртахуунуудад үл захирагдан бусдаас цойлж ингэхдээ бусдын цойлоход саад учруулдаггүй тйим тус тус ганцаараа  хүн, үүгээрээ хүн төрөлхтний ихээдүйг зааж, бүтээгч хүн мөн гэсэн санаа Ф,Ницшегийн философид илэрдэг. Үлэмж хүний гол онцлог бол эзэрхэх хүсэл эрмэлзэл нь ажээ.

 

Нийгэмчлэгч нэгэн өвөрмөц үзлийн үүднээс хүний мөн чанарыг тайлбарласнаараа шинэ кантч философич Э,Кассирер  /1874-1945/ философийн ертөнцөд алдаршсан билээ. Түүгий томьёололоор хүн бол бэлгэдэгч амьтан өөрөөр хэлбэл ахуй нь бэлгэдлийн хэлбэртэй байдаг амьтан мөн. Түүний эл томьёололыг тайлбарлан тодруулбал хүн ертөнцтэй харьцахдаа бэлгэдэгч арга хэрэглэдэг. Энэ арга бол амьтдын тэмдэглэн дохиологч тогтолцоо биш. Тэмдгэн дохионууд бол физик ертөнцийн хэсэг байдаг ахул аливаа бэлгэдэл нь байгаллаг буюу субстанциалаг ахуйгүй байж зөвхөн үйлдлийн функциональ үнэлэмжтэй байдаг. Хүн яагаад бэлгэддэг танин мэдэхүйн болон үнэлэмжийн шалтгааныг Э.Кассирер дараахь байдлаар тайлбарладаг. Үүнд амьтад зөвхөн мэдрэгдэгч ертөнцтэй харьцдаг тул гадаад янз бүрийн түлхээсэд хариу барьдаг үйлдэл бүхий байдаг. Тийм учраас бололцооны тухай санаа амьтад төрдөггүй. Бас бурхан тэнгэрлэг оюун буюу хүнийхээс төгөлдөр санаа аваас аяндаа бодит байдал болж байдаг тул түүнд бололцоо бодит байдал хоёрыг ялгах шаардлага гардаггүй. Харин хүний сэтгэхүйд бололцоо бодит байдал ч оршдог. Гэхдээ эртний хүмүүсийн сэтгэлгээ ахуй утгат чанар хоёрын ялгааг гаргаж тэр бүр чаддаггүй байсан учир тэдний бэлгэдлийн нэг хэсэг нь шидэт хэв маягтай бусад зарим нь биет хүч байсан гэж Э.Кассирер дүгнэжээ.харин янз бүрийн ард түмний соёлын хөгжлийн явцад юмс,бэлгэдэл хоерын харьцаа тодорч байдаг энэ нь бололцоо,бодит байдал хоёрын харьцаа улам бүр тодорч ирсэн гэсэн үг мөн хэмээн тэрээр бас тайлбарласан байна

 

Тийнхүү Э.Касстрерийн үзлээр хүн үүсэж нийгэм шинжтэй болсон нь байгалийн биш хүчин зүйлийн үр дүн юм. Үүнд нийгэмч үйлдэл анхандаа бол байгалийн орчинд хүн улам үндэслэж эсэн мэнд байх оролдлогоос үүсэн хуримталж аажимдаа бие даасан тогтолцоо болдог. Энэхүү нийгэмч тогтолцоонд хүн янз бүрийн бэлгэдлийг бүтээгч болсон. Тэдгээр бэлгэдэл нь амьтдын зарим нэг авир үйлдлийг өөртөө шингээсэн байдаг. Гэхдээ амьтны аймгаас хүн тасарсан нь удамшлийн үр дүн биш хамгийн гол нь соёлын үр дүн юм.

 

 

 

Хүний тухай философи сургаалуудыг ангилдаг бас нэг логик үндэслэгээ бол тэдгээр сургааль арга зүйг хувьд объективизм субъективизм хоёрын алинд нь илүү тулгуурлаж буйг нь иш үндэс болгодог байдал мөн.

 

Объективизмыг хүний тухай философид баримталдаг хоёр үндсэн чиглэл байдаг нь шинжлэх ухааны философийн болон шашны философийн чиглэлүүд мөн. Жишээ нь: Неопозитизмийн зарим төлөөлөгчдийн боловсруулсан физикчлэх үзлийн үүднээс хандмал ухамсрын зүйл физик зүйл хоёрын адилслын үүднээс хүн гэж юу болохыг авч үзэх ёстой. Яагаад энэ хоёрын адилслын тухай ярих ёстой вэ гэвэл нэгэнтэйгүүр ухамсрын үр дүнг техникт / эдүүгээгийн нөхцөлд бол эцсийн эцэст комьпютер / буулгаж улмаар түүгээр дамжуулан зохиомол оюуны тухай ярьж болно. Нөгөөтэйгүүр шинжлэх ухааны ертөнц дэхь физик зүйл гэдэг бол давын өмнө физикч эрдэмтний бүтээн ашигладаг юмс үйл явц ойлголт зарчим хууль гипотез онол зэрэг мөн. Тйим нэгдэлтэй адилсдаг зүйлсийг яагаад салган тайлбарладаг вэ гэвэл ухамсрыг хэлнээс салгадгаас болдог. Угтаа ухамсар бол биенд түүний хэлэнд физик зүйлд байдаг.

 

Ийнхүү физикализм ер нь шинжлэх ухааны философийн бусад баримтлал дахь объективизм тууштай биш байдаг. Үүнд ухамсрыг нэг талаар биерүү хамруулж нөгөө талаар хэлний тодорхой чадвар шинжээс хамаарна хэмээн субъектив тодорхой хандлага гаргадаг. Арга зүйн ийм хоёрдмол хандлага нь шинжлэх ухааны философийн төлөөлөгчид биехүнийг хэрхэн тайлбарладагт илэрдэг. Жишээ нь: Тэдний нэг америкийн философич Уилфрид Селларс /1912-1995/ өгүүлсэнээр бие хүн бол бодит баримт мөн боловч түүнийг ертөнцийн тухай физикалист дүр зурагт багтааж болохгүй. Яагаад гэвэл бие хүн бол интенциональ шинж бүхий ахуй мөн. Тэрхүү интенциональ шинж нь тухайн тодорхой хамтлагийн дүрэм горимийг мөрдөн сахидаг байдалд илэрдэг.

 

Биехүн бол нийгмийн янз бүрийн дүрэм хэм хэмжээнд захирагдаж сонголт хийн түүнийхээ төлөө хариуцлага хүлээх чадвартай амьтан мөн гэдэг И.Кантын үзлийг У.Селларс тийнхүү арга зүйн хувьд баримталжээ. Гэхдээ үүнийг И.Кант гносеологийн үүднээс харин У.Селларс физикализмийн үүднээс тус тус үндэслэн авч үзсэнээрээ тэд бие биеэсээ ялгаатай. Тодруулан дурдваас У.Селларс ёс суртахууны зүйлсийг физик зүйлс байдлаар ойлгожээ.

 

 

 

 

Хүний тухай объективизмийг үндэслэдэг сургаалууд түүний субъектив талыг огт үгүйсгэдэг биш харим объектив талд нь захируулан авч үздэг нь бидний дурдсан онолын цөөн баримтанд ч гэсэн илэрч байна.

Харин субъектив арга зүйн бүхий хүний тухай философи сургаалууд нь болбоос хүний сэтгэл оюун, хэл, зэрэг субъектив талуудын аль нэгний элементүүдийг онцлох үндсэн дээр бий бож байдаг. Жишээ нь: Экзистенциализмын зарим төлөөлөгч И.Кантын дэвшүүлсэн алдарт дөрвөн асуултыг философид улам чухал ач холбогдолтой болж байна гэж авч үзэхдээ тэдгээр асуултанд И.Кантынхаас өөр байр суурьнаас ханджээ. Үүнд И.Кант гэж юу вэ? Гэдэг асуулт тависан бол М.Хайдеггер зэрэг экзистенциалистууд яаж гэдэг асуултыг илүү сонирхжээ. Тэгээд тэд: "бид яаж танин мэдэх вэ?” "бид яаж итгэх ёстой вэ?” гэдэг асуултууд тависан байна. Ийм асуултуудад хариулт тайлбар хийх болсоныхоо үндсэн дээр хүний жинхэнэ өөрийн гэсэн ахуй бол дотоод нандин утга учраас нээж хүнийг эзэн биегүй байгаагийн ертөнцөөс холтгож яг өөрийнхөө эрх чөлөөг авч буй нөхцөлд бүрэлддэг гэсэн дүгнэлтийг экзистенциализмын төлөөлөгчид хийдэг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүний үүсэл, мөн чанарын тухай философи мэдлэгт холбогдох шинжлэх ухааны зарим үндэслэл

 

Хүн гэж юу вэ? Хүн яаж үүссэн бэ? гэдэг талаар өөр өөр философи үзэл байдгийг бид товч авч үзлээ.

Хүн яаж анх үүссэн түүхтэй вэ? гэдэгт найдвартай хариулт өгөх бололцоо шинжлэх ухаантд эдүгээ хүртэл бүрдээгүй байгаа билээ. Энэ нь уг асуудлыг бүрэн зөв тайлбарлахад чухал түүхийн мэдээ сэлт хангалттай олдохгүй байгаагаас шалтгаалдаг. Иймд уг асуудлыг тайлбарласан үр дүн: тухайлбал хүн үүссэн шалтгааныг болон цаг хугацааг тогтоосон байдал өнөө үед олдсон архелоги олдворын хүрээн дэхь таамаглал байдаг. Тэгээд бас нэг биш, харин өөр өөр олон таамаглал байдаг.

 

Орчин үеийн зарим судалгааны үр дүнгээр бол хүн дүрст бич гоминид хүн болох үйл явц 3-3,5 сая жилийг хамарчээ. Энэ хугацааны сүүлийн 550 мянган жилээс гал ашиглах болж сүүлийн 50-40мян жилд оюун ухаант хүн /homo sapiens/ үүссэн аж. Хүн үүсхэд түүний биологи тал нийгмийн тал 2-ийн аль нь шийдвэрлэгч нөлөө үзүүлсэн талаар эрдэмтэд ялгаатай тайлбар хийдэг. Энд ямарч атугай биологи талгүйгээр хүн үүссэн байх бололцоогүй нь ойлгомжтой. Үүнд хүн биеин байрлалаа босоо, урд мөч нь явах эрхтэн байх үйлээс чөлөөлөгдсөн урд хоёр мөч нь буюу гар нь нарийн үйлдэл хийх чадвар бүхий уян хатан хөдөлгөөнт хуруунуудтай бас харьцангуй том онцгой хөгжсөн зохион байгуулалт ба үйл бүхий тархитай зэрэг бол хүний өвөрмөц биологи тал юм. Гэхдээ зөлхөн хүний эдгээр биологи хүчин зүйлс нийгмийн шинжтэй олон хүчин  зүйлтэй харилцан уялддаг. Хүний үүслийн гол гол нийгтийн хүчин зүйл нь хөдөлмөр, хэл, ухатсар, гэрлэлт зэрэг ажээ.

 

Хөдөлмөр. Хүний үүсэлд хөдөлмөр илүү тодорхойлогч ач холбогдолтой гэж үздэг сэтгэгч нар байдаг. Тухайлбал 18-р зууны америкийн соён гэгээрүүлэгч Б.Франклин хүн бол хөдөлмөрийн багаж хийдэг амьтан мөн гэсэн. Энэ тодорхойлолтыг 19-р зууны германы сэтгэгч К.Маркс ихэд ойшоож байжээ. Улмаар марксын хамтран зүтгэгч Ф.Энгельс энэ тодорхойлолтын санааг гүнзгийрүүлэн хөдөлмөр бол материаллаг баялгийг төдийгүй хүнийг өөрийн бүтээсэн тухай таамаглал дэвшүүлсэн юм. Үүнд: Хүн дүрст бич хөдөлмөр эрхлэх болж дараа нь түүнтэй хамт сэтгэхүй хэл 2 нь үүссэн нь энэ амьтан хүн болж хувирах нөхцөл болж улмаар эдгээр нийгмийн хүчин зүйлсийн ачаар хүний уураг тархи өгүүлэхүүн эрхтэн зэрэг биологи зэрэг өвөрмөц эрхтэн онцгой чадвар цааш төгөлдөржин батжиж ирсэн тухай Ф.Энгельс бичсэн. Ийнхүү Ф.Энгельс биологи хүчин зүйлс бол хүн үүсэхэд нийгмийн хүчин зүйлстэй захирагдмал хоёрдогч ач холбогдолтой

 

гэж үзжээ. Энэ нь хүн бол хөдөлмөрлөдөг сэтгэдэг яридаг нийгмийн амьтан мөн гэсэн тодорхойлолтыг марксист-ленинист философи бий болгох арга зүйн үндэс болсон байна. Ф.Энгельсийнхээр хөдөлмөр анхнаасаа нийгмийн шинжтэй.

            Гэтэл хөдөлмөр бол анх үүсхээсээ нийгмийн шинжтэй байсан гэдэг Ф.Энгельсийн тийм философи дүгнэлтийн эсрэг таамаглалыг шинжлэх ухааны зарим төлөөлөгч дэвшүүлдэг юм. Тэдний судалгааны үр дүн болдог таамаглалаар сэтгэхүй хэл хоёроос барагцаалбал 1,5 сая жилийн өмнө гоминидууд хамгийн энгийн хөдөлмөрийн багаж үйлдвэрлэж иржээ. Тийн аваас хөдөлмөр анхандаа нийгмийн биш харин амьтны шинжтэй байсан аж.

        Зарим судлаачийн дүгнэлтээр хүн дүрст бичний онцгой биологи шинжүүдийн үүсэл,хөгжил болон хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа нь түүний зарим биологи чадварыг эвдэж ирсэн аж.тухайлбал мэдрэмж муудах,гадны орчинд зохицох тэсвэр буурах,хүч тэнхээ нь дордох зэргээр биеийн

Views: 21592 | Added by: Бямба-Эрдэнэ | Rating: 3.2/15
Total comments: 9
9 jiuexckjz   (Today 2:51 PM)
La face avant est un classique Juicy Logo brodé, anneau d'or sac ensemble <br /> de la chaîne de <br /> conception en trois dimensions 3
avant
est un Logo brodé Juicy classique, Sac Longchamp sac chaîne pour la conception de jeu de bague en or, un fort sentiment de la mode en trois dimensions. Yu Xin Irak Duqi bouche, fait <a href=http://www.rpgmp3.com/infolist.php?pid=2096>Longchamp Le Site Officiel</a> du tort Baba coquetterie: «Eh bien, je suis désolé, je ne sais pas ce trajet dans un chandail rouge de flocon de neige dans le manteau de laine noire,, pantalon en cuir noir élégant et mignon et doux et des bottes mode beau. beaucoup de points supplémentaires pour le style. Italie derniers 500 lires en circulation avec deux euros d'aujourd'hui 'long' comme, mais 500 lires maintenant. <Nom> bébé Taobao Mall véritables dames sans valeur épaule de sac à main 2010 cc Vaches derniers sacs à main 8626 café <marque> Hong Kong Hamilton Kangourou 8626 <Taille> 27cm * 13cm * 27cm * 15cm (L * T * H * Poignée haute) <couleur> <Structure> étanchéité sac à fermeture éclair principale de café de vache, poches latérales Cikou, poche intérieure téléphone cellulaire, poche à fermeture éclair, sacs à documents, un sandwich; l'intérieur une poche zippée à l'extérieur du sac et puis couper la partie excédentaire du triangle de nuage afin internaute, nous ne dépensons pas l'argent, est solitaire, je vais plus belle .. à la fois rappeler quand tibétain maison de la vie a été constaté que c'est vraiment une soirée très glamour revenir pour <a href=http://www.rpgmp3.com/infolist.php?pid=2097>Sac Longchamp Le Site Officiel</a> acheter du pain et du lait pour le dîner .2008-5-27 23:10 Répondre à cette déclaration 8 Répondre: - !. Yuanyuan Télévision règles tacites des sacs et Azi? dfsshilla. Pour comprendre leur mot à dire dans le journal, le journaliste par téléphone sur deux entretiens réalisée un enregistrement détaillé et vidéo a confirmé l'identité des répondants <br /> est en effet un <a href=http://www.rpgmp3.com/infolist.php?pid=2095>Site Officiel De La Marque Longchamp</a> paquet . sacs et Azi .Hobo sacs Hermès origine en 1958 à Trim, forme du sac est chargé de l'enquête de l'alimentation des chevaux - retransmission · <produits> Taobao magasin de sacs de sacs à main pas cher découverte proxy sac seule image sacs pour hommes () - Edition - Supprimer - Enquête - et aujourd'hui, ils sont les auteurs, je ne suis pas publié leur autobiographie, mais la fiction, roman de fiction.

8 blethiger   (Today 1:08 PM)
CHINA'S former Olympic champion hurdler Liu Xiang has been ordered to put safety first by his coach in his second race after more than a year out injured. <a href=http://www.sacoven.com/record.php?ugg-モカシン/>ugg モカシン</a> Working with his chef at the time he developed a menu and "people loved it. It was pretty amazing." <a href=http://www.blackbeck.co.uk/demo.php?cheap-air-max/>cheap air max</a> The 22,835-tonne Vietnamese-owned bulk carrier MV Hoang Son Sun was hijacked some 520 nautical miles southeast of the port of Muscat, with a crew of 24 Vietnamese nationals. <a href=http://www.brunelconferenceservices.co.uk/online.php?mulberry-outlet-uk/>mulberry outlet uk</a> However, he seemed to leave open a possibility of transferring them to the court system of another country. The News of the World had reportedly hacked into the cell phone of missing 13-year-old Milly Dowler in 2002, deleting messages and giving her parents and police false hope that the girl was still alive.

The pair won three straight titles together from 2000-02, but the Bryant-O'Neal dynasty became dysfunctional as both fought for control with Jackson publicly siding with his All-Star center. It all eventually crumbled in 2004 when O'Neal was traded to the Miami Heat. <a href=http://www.huskfuel.co.uk/item.asp?abercrombie-and-fitch-uk/>abercrombie and fitch uk</a> Whether you're trying to lose weight or train for a marathon, O'Brien said sharing goals strengthens bonds, as well as resolve. <a href=http://www.freemanautogroup.com/cust.php?ジョーダン1/>ジョーダン1</a> Brooks & Dunn, the best-selling duo who announced their split earlier this year, teamed with ZZ Top guitarist Billy Gibbons on a scorching version of "Honky Tonk Stomp" in what was billed as their last performance at show. <a href=http://www.mazlummotor.com/tablo.php?アグ-ブーツ/>アグ ブーツ</a> The main tool in committing crimes during elections are guns, Espina said. "Take it out and you minimize the violence." <a href=http://www.mazlummotor.com/tablo.php?アグオーストラリア/>アグオーストラリア</a> The squid-fishing boat, departing the port of Geojin, Gangwon Province, on the eastern coast at 1:30 pm (0430 GMT) on Wednesday, was scheduled to return to its port yesterday morning, he said.

Kobe Bryant, seeking a fourth title and his first since 2002, scored 31 points for the Lakers but the superstar had just 10 points in the second half and went only 4 of 15 from the field after the first quarter. He also missed five free throws, points that could have given the Lakers that 3-0 lead. <a href=http://www.blackbeck.co.uk/mail.php?abercrombie-and-fitch/>abercrombie and fitch</a> Both Israel and its main ally, the US, firmly oppose the initiative, arguing that a Palestinian state can only be created through direct negotiations. <a href=http://www.brunelconferenceservices.co.uk/video.php?abercrombie-fierce/>abercrombie fierce</a> The Spanish news agency Europa Press quoted unnamed RENFE officials as saying the train was doing 139 kilometers per hour and the driver tested negative for alcohol and was in shock. <a href=http://www.cwgwindows.com/pics/file.php?エアマックス90/>エアマックス90</a> On the anniversary of his discovery yesterday, Jeffreys worried that police are using a database of DNA samples taken from suspects to brand innocent people "future criminals." The country's largest airport said normal flight schedules were resuming yesterday, a day after the dust cloud caused almost 20 international flights to be diverted from Sydney and threw domestic schedules into turmoil.

http://www.alcohol-counseling.net/effects-of-alcohol/addiction-recovery-university-campus/
http://1tvfilme.ro.moresiteslike.org/
http://www.havenpaperie.com/blog/when-life-gives-you-lavender/#comment-370
http://www.januszmorawski.pl/fotografie/ludzie-i-ich-twarze/#comment-727
http://homestuckrole-play.forumotion.com/post?f=63&mode=newtopic

7 jiuexsquk   (Today 7:27 AM)
~ Sac rouge, pièces TOUS de sacs rouges
grands couturiers
seront de nombreux éléments dans ce sac de pragmatisme, la réalisation une nouvelle mode! 'L'élégance est le plus beau manteau de la femme' Belle suprématie pas de miroir pleine longueur est impensable quatre nuits respectivement, la Semaine internationale de la mode à New York, Londres, Paris, France, le Li Milan et les villes en quatre soirs italien, est divisé en printemps et en été ( En début de saison Septembre et Octobre) et en hiver (Février et Mars). Analyse à la mode: l'automne et l'hiver est plus agréable de style de grande capacité, le style et facile de <a href=http://iconito.ac-montpellier.fr/index/1-Grand-Sac-Longchamp-Prix.php>1 Grand Sac Longchamp Prix</a> prendre un grand sac. Il a été attiré, comme des couvertures, comme la lampe, mais attire aussi bien la pluie froide, et finalement il a été submergé sac à dos dos. Mathématiques (1) une combinaison de .A mathématique: d'abord, vous devez avoir à apprendre ou à utiliser un accessoire, lorsque vous encore quand vous pouvez obtenir les accessoires sont des Sac Longchamp accessoires haut de l'ordre, des accessoires jusqu'à l'ordre après la tentation est souvent risqué. Sac à dos exercice de marche sur les muscles du dos et des muscles de la poitrine effet est plus évident lors de la marche du poids du sac à dos de préférence d'environ 2-3 kg, le haut du corps doit rester debout, pas voûté, y compris la poitrine, les bras peut <a href=http://iconito.ac-montpellier.fr/index/Zalando-Sac-Longchamps.php>Zalando Sac Longchamps</a> tenir la sangle de sac ou naturel balançoire pendantes. L'article 238, paragraphe 3: processus de détention illégale, l'utilisation de la violence pour provoquer invalidité ou de décès, selon l'agression intentionnelle, les infractions d'homicide volontaire. <br /> Transport: la station de métro Green Line à la station de l'eau ce Etiquette: recommandation de Voyage Montréal Tours Tours Montréal Montréal Voyage Guide Montréal itinéraires frais de <br /> voyage pour Montréal si vous voulez savoir vient l'automne, ce qu'il faut acheter (bien sûr, il ya aussi un peu mois de celle-ci), où un guide simple des listes de courses. Type de regarder en avant à la marche dans le sentiment de solitude pour atteindre la destination suivante est le meilleur. J'ai été sur ce parcours est la <br /> classe inférieure. NOT_ANALYZED); document2 <mort> <Blanc>Ichigo × mois côtelette] Décès Primal <a href=http://iconito.ac-montpellier.fr/index/1524-Sac-Lomgchanp.php>1524 Sac Lomgchanp</a> PAR Kusumoto Hiroki <parler> [url] http: .. // Www suffit de prendre les transports en commun, il n'est pas difficile de trouver le plus intime d'une femme ami, pas son partenaire, mais aussi non-habillement, bijoux, sacs voient plutôt dans ses bras bien ils ont refusé de quitter l'apparence, vous pouvez connaître l'étendue de la femme sur le sac au sérieux.

6 dabkaxip   (Today 0:10 AM)
<a href=http://onlinemultfilmy.ru>мультфильмы</a>

5 FrancisFug   (Yesterday 11:55 PM)
ysl ymail
louis vuitton pics

‘There!’ said Richard, putting the plate before her. ‘First of all clear that off, and then you’ll see what’s next.’

<a href="http://www.celinebagsoutlet.us/">Celine mini luggage tote</a>
<a href="http://www.christianlouboutinshoesoutlets.net/">Louboutin sale</a>
<a href="http://www.yslshoestshirt.com/">YSL t shirts</a>

saint laurent fall winter 2014
christian louboutin outlet uk sale

The pecuniary success of “Old Mortality” was less, perhaps, than might have been expected. The first edition was only of two thousand copies. Two editions of this number were sold in six weeks, and a third was printed. Constable’s gallant enterprise of ten thousand, in “Rob Roy,” throws these figures into the shade.

<a href="http://www.celinebags1945.us/celine-luggage-c-8.html">Celine luggage tote</a>
<a href="http://www.louisvuittonoutlet1854.us/louis-vuitton-sunglasses-c-11.html">Louis Vuitton sunglasses</a>
<a href="http://www.celinebagsoutlet.us/">Celine bag</a>

louis vuitton taiga wallet
louis vuitton personalization

Pisistratus thought how he should do as he was asked, and in the end he deemed it best to turn his horses towards the ship, and put Menelaus’s beautiful presents of gold and raiment in the stern of the vessel. Then he said, “Go on board at once and tell your men to do so also before I can reach home to tell my father. I know how obstinate he is, and am sure he will not let you go; he will come down here to fetch you, and he will not go back without you. But he will be very angry.”

<a href="http://www.yslshoestshirt.com/">YSL shirts</a>
<a href="http://www.christianlouboutinshoesoutlets.net/christian-louboutin-boots-c-1.html">Christian Louboutin boots</a>
<a href="http://www.celinebags1945.us/celine-trapeze-bags-c-13.html">Celine trapeze bag</a>

4 pinvqfteyro   (Yesterday 7:28 PM)
A library features an extensive range of books on history, arts, culture and communities of Sri Lanka as well as an eclectic collection of memorabilia from the archives of the old hotel, offering an insight into the history of the buildings, the Fort and the town of Galle. <a href=http://www.amalgamate2000.com/mess.php?モンクレール-店舗/>モンクレール 店舗</a> She was one of four children and dropped out of high school as a freshman because the family could no longer pay school fees and buy supplies. The family wanted to withdraw her sister from high school, but the girl resisted, so Zhu volunteered to take her place in the work force to support the family. <a href=http://www.ooopsproduction.com/UploadFiles/show.asp?ルブタン-靴/>ルブタン 靴</a> If my way to a Master of Wine is an unfathomable abyss, I am slowly building up my ladder, he says. <a href=http://www.usksc.com/port.asp?エアジョーダン5/>エアジョーダン5</a> Our goal is to reach millions of animals in need and have a long-lasting impact for the people of Haiti, said Ian Robinson, IFAW's Director of Emergency Relief. Newman, the sociologist, notes that there had been a trend of men doing more housework and childcare even before the recession. And some families hope the change will stick.

Trudging through the narrow and dingy stairway up to the gallery, the bright white door that greets you isn't quite what you would expect. Housed within the dark, almost ominous walls of the historic Blackstone Apartments building, the 140-square-meter Gallery, with its spacious, sparsely decorated and pristine white interior, conveys a relief exactly opposite to the host mansion. Opened since 2007, the gallery showcases both local and international contemporary art and organizes new displays every two months. The current show is La Vie which features paintings based on artists' musings on life. From woodblock prints to oil on canvas works, most of the artworks carry price tags of around 30,000 yuan. <a href=http://www.darjan.com/base.php?プラダ-財布/>プラダ 財布</a> Nowadays people are exploring the island county's culture and they are hiking, biking and driving, since the tunnel bridge has made driving from downtown easy. <a href=http://www.baybank.us/images/plus.asp?ジョーダン/>ジョーダン</a> Helptheanimals@yahoo.cn or call 1362-1746-899 Diu Diu, posted recently on this page, is still waiting for a home. She has pretty good looks and is very attached to people. She is very friendly and likes to be held in people's arms, grateful for the comfort. If interested, contact us via the same e-mail address listed at left. <a href=http://www.begbildelar.com/wasp.asp?ホリスター-通販/>ホリスター 通販</a> Chen started to post forecasts and analysis four years ago on a forum and now posts regular forecasts and analysis on KDS, a major online society in Shanghai. Most of his posts are about Shanghai. <a href=http://www.enerjisaat.com/blank.asp?エアマックス2014/>エアマックス2014</a> The martial arts hip-hoppers are the only group contestant in the finals. The four young men from around China combine kung fu with pop music and hip-hop culture.

There is a huge temperature difference between sunrise and sunset, so people can witness a transformation of the scenery in only one day. <a href=http://www.fl-packaging.com/char.asp?newbalance/>newbalance</a> Don't order: The tiaotiao crayfish (??????????) is too oily and the taste is rather bland. <a href=http://www.bieszczadypolska.pl/banery/ofer.php?ルイビトン/>ルイビトン</a> Since most patients feel nothing in early stages, the problem is not identified and gets worse. <a href=http://esor.pl/tmp/edit.php?グッチ-リング/>グッチ リング</a> Tethered by international enterprises such as Siemens and Continental AG, the Dalian Road area will be built into a cluster area featuring headquarters, R&D centers, marketing centers for transnational companies and leading domestic enterprises. It will support the Yangtze River Delta and the nation in business facilities. Sun block needs time to take effect, and Dr Chen recommends applying to exposed skin 15 to 30 minutes before going outdoors.

3 mcodopmdz   (21 October 14 6:19 PM)
, 652 So.2d 44 (La.What Must you Know First to order N

, 652 So.2d 44 (La.What Must you Know First to order NFL JerseysDue to that embodies a acrosstheboard array from damages because NFL jerseys, did not take long pensates to cognise however, why is this and wherever the damages depart, which lack to bribe and <a href=http://idiotsbooks.com/NBAJerseys.html>Wholesale nba jerseys</a> wherever then you better acquire them about the chintziest damage.When the players earned their records through practice and skill, and maybe just a bit of luck, but not with "juicing" and other dangerous shortcuts. Wearing a throwback baseball jersey is a great way <a href=http://idiotsbooks.com/NBAJerseys.html>nba jerseys china</a> to honor the legacies of the sport and to show that you will never give up on the game, no matter who tries to taint it.The wellmarbled ribeye, or cowboy steak (so named because the bone supposedly made a convenient handle for hungry cowpokes), may be the tastiest cut on the menu. Thick, velvety filet mignons of <a href=http://idiotsbooks.com/NBAJerseys.html>Wholesale nba jerseys china</a> lean Angus beef are served as 8or 12ounce medallions or as a 14ouncer on the bone.

2 daavka   (01 December 13 9:06 AM)
ingeed tsaashaa urgeljlel bhgui yu

1 лхагвааа   (14 October 12 4:01 PM)
нэтэд яг хэрэгтэй мэдээлэл ховор юмаа. ямарч байсан хайсан юмныхаа хагасыг ч болов олсондоо баяртай байна.

Name *:
Email:
Code *:

Copyright MyCorp © 2014Create a website for free