HUNII TUHAI GOL PILOSOFY - 9 November 2011 - Welcome To UNITCaroline.clan.su :)
Даатгал ЭЗ H.Бямба-Эрдэнэ
Friday, 22 August 14, 3:44 PM
Welcome Guest | RSS
Сайт Цэс
Статитикс
Хэлэлцүүлэг
Tag Board
Our poll
Rate my site
Total of answers: 14
Main » 2011 » November » 9 » HUNII TUHAI GOL PILOSOFY
5:06 PM
HUNII TUHAI GOL PILOSOFY

 

Хүний тухай гол гол философи баримтлал

 

            Янз бүрийн онтологи сургааль хүний тухай асуудлыг өөр өөрийн агуулгийн үүднээс тайлбарлаж иржээ. Тэдгээрийг арга зүйн үндсийнх нь үүднээс бүлэглэсэн нэг биш ангилал байдаг. Тийм олон ангилал байдаг нь тухайн ангилал тус бүрт тодорхой логик үндэслэгээ байдаг гэсэн үг. Мөн жишээ нь: бодит байдлын ямар хэв маягийнх нь хүчин зүйлийг хүний үүсэл мөн чанарын шалтгаан болгон тайлбарладгийг нь онцолбоос хүний тухай философи сургаалуудыг: 1. Байгальчлагч үзэл натурализм-д 2. Нийгэмчлэгч / социологичлогч / үзэлд: 3. Экзинтенциалист баримтлалуудад: 4. Шашны философи сургаалд тус тус үндэслэдэг хэмээн ангилж болно. Тэдгээр тус бүрийн онцлогыг товч авч үзье.

 

1.Натуралист үзэл нь хүн бол байгаллаг шинжтэйг онцолдог. Орчин үед ийм үзлийн хоёр хэлбэр байдаг. Нэг нь хүнийг амьтантай адилтгаж хүний амьтанлаг талыг дээдэлдэг үзэл юм. Энэ үзлийн үүднээс хүн ба нийгэм бол өндөр хөгжилтэй амьтдын үргэлжлэл ба дээд хэв маяг мөн. Тийм учраас хүн төрөлхтний амьдралд биологийн хууль, бүр тодорхой хэлбэл амьдралын төлөөний тэмцэл ба байгалийн шалгарал үүлчилдэг учир нь: улмаар " социалист-дарвинизм” нэртэй биологичлогч сургууль нийгмийн философид буюу онолын социологи бий болгоход хүргэжээ.

 

            Гэвч социаль-дарвинизм нь нийгмийн сэтгэлгээний салбарт бүр эсрэг үзлүүд гэрч ирэх онолын үндэс болсон байна. Жишээ нь: Английн позитивист философич Герберт Спенсер /1820-1903/ америкийн социологич эдийн засагч Уилям Грем Самнер /1840-1910/ нар бодьгалчлах үзэл чөлөөт өрсөлдөөн төрийн саад тотгоргүй чөлөөт капитализм үзэл санааг хамгаалахдаа арьсны өнгөөр ялгаварлах үзлийг баримтлагч сурталчид уг ялгааг нийгмийн биш харин байгалийн хуулиудаар тодорхойлдог гэж хамгаалахдаа тус тус социаль-дарвинизмийг өөр өөрийнхөөрөө ашиглажээ.

 

            Натуралист үзлийн нөгөө хувилбар нь хүн бол дутуу зэрэмдэг амьтан мөн гэдэг үзэл мөн. Жишээ нь: Ф.Ницшегийн томьёолсоноор хүн бол хүн дүрст бичнээс үлэмж хүн /over-main/-рүү  шилжих гүүр дамжлага /канат/ мөн түүний хувьд үлэмж хүн бол христос шашин либерализм социализм зэрэгт номлодог тэгшитгэгч сүргийн ёс суртахууныг таягдан хаяад ганцаараа товойхыг зөвтгөгч ёс суртахууны үнэлэмжийг бүтээгч мөн.

 

            2. Хүний үүсэл мөн чанарыг нийгэмчлэж тайлбарласан түүхэн анхны томоохон төлөөлөгчдийн нэг нь Аристотель юм. Тэрээр хүнийг " полисын хот улсын амьтан мөн гэж

 

томьёолжээ. Тийнхүү тэрээр Грекчүүдийн соёл ба иргэншилийг бусад ард түмнийхээс дээгүүр тавидаг байр суурьнаас хүн гэж  юу болохыг тайлбарласан аж.

           

Хүний үүсэл хөгжилийн шалтгааныг социологичлох үзлийн үүднээс тайлбарлаж ирсэн нөлөө бүхий сургаалиудын нэг нь Марксизм юм. К.Маркс бүр залуудаа үг үзлийг онолын үүднээс үндэслэхдээ: Хүний мөн чанар бол бодьгал тус тусад байдаг хийсвэр зүйл бус аа. Жинхэндээ тэрбээр нийгмийн харилцааны цогц мөн гэсэн тухай Марксист-Ленинист онолчид ямагт өгүүлдэг билээ. Улмаар тэд ийм байр суурьнаасаа бусад философи сургаалийг эрс шүүмжилдэг.

 

Гэвч хүний мөн чанарын шалтгаан нь хүний үүсэлд хөдөлмөр шийдвэрлэх роль гүйцэтгэсэн тухай зэрэг Марксист-Ленинист философийн баримтлалууд онолын агуулга нийгмийн үр дагавар зэрэгийнхээ улмаас бусад философийн шүүмжлэлд өртөж байдаг билээ.онолын үүднээс авч үзвэл хөдөлмөрийн нэн чухал шинж нь түүнд зорилгот шинж байж тэр нь хүний үүслийн шиидвэрлэх шалтгаан болдог хэмээвээс амьд биесэд төдийгүй амьгүй зүйлсэд жишээ нь кибернетик, системийн тухай ерөнхий онол зэргийн үр шим болсон нэн нарийн зохион байгуулалтад техникүүдэд зорилгот шинж байдгаас тэдгээрийг хүнтэй адилтгах юм уу гэсэн мохоох асуудлыг философи шинжлэх ухааны зарим төлөөлөгч гаргадаг юм. Нийгмийн утга нийгмийн зориулалтыг нь онцолбоос хүний үүсэлд холбогдох марксист хөдөлмөрийн онол, хүн бол нийгмийн харилцааны цогц мөн гэдэг марксист томьёолол зэргийг коммунист тоталитари дэглэм тогтоосон орнууд "нийгмийн эрх ашгийг дээгүүр тавих ёстой” гэдэг шалтгийн доор хүн амд албадан хөдөлмөр тулгах "хувьсгалын дайсан” социализмийн дайсан гэгдэгч нарыг хэлмэгдүүлэх зэрэг үйлдэлдээ овжин ашиглажээ.

 

Хүний мөн чанарыг биологичлох үзлийн үүднээс тайлбарласан боловч түүний ирээдүйг шинэ үнэлэмжийн үүднээс тийнхүү нийгэмчлэгч байр сууринаас ойлгосон сэтгэгч бол Ф.Ницше мөн. Уг ойлгоцоо тэрээр илэрхийлэхдээ олон чухал философи ойлголт нь тэр л юм өөрөө байна. Жишээ нь: Түүний "мөнхийн буцалт” гэдэг ойлголт нь  тэр л юм өөрөө буцахыг биш харин зөвхөн ганц ялгаа бүтээхүй зэргийг бүрдүүлэгч бататгал нь буцдаг болохыг "үлэмж хүн” гэдэг ойлголт нь бататгаж болох бүгдийг төвлөрүүлсэн хүн байнаа бүхний дээд хэлбэр сонгосон ахуйн төрөлт ба субьектив эхлэл хүсэл эрмэлзэл бол хүчинд хүч харьцахуй эзэрхэх хүсэл эрмэлзэл бол бүтээгээд өгөхүй мөн гэсэн санааг Ф,Ницше зохиолууддаа тус тус илэрхийлдэг.

 

 

Үлэмж хүн бол тийнхүү христос ёс, либерализм, социалист зэрэг янз бүрийн судалгаанд гардаг тэгш эрхтэй, дундаж, ардчилсан үзэлтэй хүмүүсийн шилдэг төлөөлөгч биш, харин тиймэрхүү тэгшлэгч ёс суртахуунуудад үл захирагдан бусдаас цойлж ингэхдээ бусдын цойлоход саад учруулдаггүй тйим тус тус ганцаараа  хүн, үүгээрээ хүн төрөлхтний ихээдүйг зааж, бүтээгч хүн мөн гэсэн санаа Ф,Ницшегийн философид илэрдэг. Үлэмж хүний гол онцлог бол эзэрхэх хүсэл эрмэлзэл нь ажээ.

 

Нийгэмчлэгч нэгэн өвөрмөц үзлийн үүднээс хүний мөн чанарыг тайлбарласнаараа шинэ кантч философич Э,Кассирер  /1874-1945/ философийн ертөнцөд алдаршсан билээ. Түүгий томьёололоор хүн бол бэлгэдэгч амьтан өөрөөр хэлбэл ахуй нь бэлгэдлийн хэлбэртэй байдаг амьтан мөн. Түүний эл томьёололыг тайлбарлан тодруулбал хүн ертөнцтэй харьцахдаа бэлгэдэгч арга хэрэглэдэг. Энэ арга бол амьтдын тэмдэглэн дохиологч тогтолцоо биш. Тэмдгэн дохионууд бол физик ертөнцийн хэсэг байдаг ахул аливаа бэлгэдэл нь байгаллаг буюу субстанциалаг ахуйгүй байж зөвхөн үйлдлийн функциональ үнэлэмжтэй байдаг. Хүн яагаад бэлгэддэг танин мэдэхүйн болон үнэлэмжийн шалтгааныг Э.Кассирер дараахь байдлаар тайлбарладаг. Үүнд амьтад зөвхөн мэдрэгдэгч ертөнцтэй харьцдаг тул гадаад янз бүрийн түлхээсэд хариу барьдаг үйлдэл бүхий байдаг. Тийм учраас бололцооны тухай санаа амьтад төрдөггүй. Бас бурхан тэнгэрлэг оюун буюу хүнийхээс төгөлдөр санаа аваас аяндаа бодит байдал болж байдаг тул түүнд бололцоо бодит байдал хоёрыг ялгах шаардлага гардаггүй. Харин хүний сэтгэхүйд бололцоо бодит байдал ч оршдог. Гэхдээ эртний хүмүүсийн сэтгэлгээ ахуй утгат чанар хоёрын ялгааг гаргаж тэр бүр чаддаггүй байсан учир тэдний бэлгэдлийн нэг хэсэг нь шидэт хэв маягтай бусад зарим нь биет хүч байсан гэж Э.Кассирер дүгнэжээ.харин янз бүрийн ард түмний соёлын хөгжлийн явцад юмс,бэлгэдэл хоерын харьцаа тодорч байдаг энэ нь бололцоо,бодит байдал хоёрын харьцаа улам бүр тодорч ирсэн гэсэн үг мөн хэмээн тэрээр бас тайлбарласан байна

 

Тийнхүү Э.Касстрерийн үзлээр хүн үүсэж нийгэм шинжтэй болсон нь байгалийн биш хүчин зүйлийн үр дүн юм. Үүнд нийгэмч үйлдэл анхандаа бол байгалийн орчинд хүн улам үндэслэж эсэн мэнд байх оролдлогоос үүсэн хуримталж аажимдаа бие даасан тогтолцоо болдог. Энэхүү нийгэмч тогтолцоонд хүн янз бүрийн бэлгэдлийг бүтээгч болсон. Тэдгээр бэлгэдэл нь амьтдын зарим нэг авир үйлдлийг өөртөө шингээсэн байдаг. Гэхдээ амьтны аймгаас хүн тасарсан нь удамшлийн үр дүн биш хамгийн гол нь соёлын үр дүн юм.

 

 

 

Хүний тухай философи сургаалуудыг ангилдаг бас нэг логик үндэслэгээ бол тэдгээр сургааль арга зүйг хувьд объективизм субъективизм хоёрын алинд нь илүү тулгуурлаж буйг нь иш үндэс болгодог байдал мөн.

 

Объективизмыг хүний тухай философид баримталдаг хоёр үндсэн чиглэл байдаг нь шинжлэх ухааны философийн болон шашны философийн чиглэлүүд мөн. Жишээ нь: Неопозитизмийн зарим төлөөлөгчдийн боловсруулсан физикчлэх үзлийн үүднээс хандмал ухамсрын зүйл физик зүйл хоёрын адилслын үүднээс хүн гэж юу болохыг авч үзэх ёстой. Яагаад энэ хоёрын адилслын тухай ярих ёстой вэ гэвэл нэгэнтэйгүүр ухамсрын үр дүнг техникт / эдүүгээгийн нөхцөлд бол эцсийн эцэст комьпютер / буулгаж улмаар түүгээр дамжуулан зохиомол оюуны тухай ярьж болно. Нөгөөтэйгүүр шинжлэх ухааны ертөнц дэхь физик зүйл гэдэг бол давын өмнө физикч эрдэмтний бүтээн ашигладаг юмс үйл явц ойлголт зарчим хууль гипотез онол зэрэг мөн. Тйим нэгдэлтэй адилсдаг зүйлсийг яагаад салган тайлбарладаг вэ гэвэл ухамсрыг хэлнээс салгадгаас болдог. Угтаа ухамсар бол биенд түүний хэлэнд физик зүйлд байдаг.

 

Ийнхүү физикализм ер нь шинжлэх ухааны философийн бусад баримтлал дахь объективизм тууштай биш байдаг. Үүнд ухамсрыг нэг талаар биерүү хамруулж нөгөө талаар хэлний тодорхой чадвар шинжээс хамаарна хэмээн субъектив тодорхой хандлага гаргадаг. Арга зүйн ийм хоёрдмол хандлага нь шинжлэх ухааны философийн төлөөлөгчид биехүнийг хэрхэн тайлбарладагт илэрдэг. Жишээ нь: Тэдний нэг америкийн философич Уилфрид Селларс /1912-1995/ өгүүлсэнээр бие хүн бол бодит баримт мөн боловч түүнийг ертөнцийн тухай физикалист дүр зурагт багтааж болохгүй. Яагаад гэвэл бие хүн бол интенциональ шинж бүхий ахуй мөн. Тэрхүү интенциональ шинж нь тухайн тодорхой хамтлагийн дүрэм горимийг мөрдөн сахидаг байдалд илэрдэг.

 

Биехүн бол нийгмийн янз бүрийн дүрэм хэм хэмжээнд захирагдаж сонголт хийн түүнийхээ төлөө хариуцлага хүлээх чадвартай амьтан мөн гэдэг И.Кантын үзлийг У.Селларс тийнхүү арга зүйн хувьд баримталжээ. Гэхдээ үүнийг И.Кант гносеологийн үүднээс харин У.Селларс физикализмийн үүднээс тус тус үндэслэн авч үзсэнээрээ тэд бие биеэсээ ялгаатай. Тодруулан дурдваас У.Селларс ёс суртахууны зүйлсийг физик зүйлс байдлаар ойлгожээ.

 

 

 

 

Хүний тухай объективизмийг үндэслэдэг сургаалууд түүний субъектив талыг огт үгүйсгэдэг биш харим объектив талд нь захируулан авч үздэг нь бидний дурдсан онолын цөөн баримтанд ч гэсэн илэрч байна.

Харин субъектив арга зүйн бүхий хүний тухай философи сургаалууд нь болбоос хүний сэтгэл оюун, хэл, зэрэг субъектив талуудын аль нэгний элементүүдийг онцлох үндсэн дээр бий бож байдаг. Жишээ нь: Экзистенциализмын зарим төлөөлөгч И.Кантын дэвшүүлсэн алдарт дөрвөн асуултыг философид улам чухал ач холбогдолтой болж байна гэж авч үзэхдээ тэдгээр асуултанд И.Кантынхаас өөр байр суурьнаас ханджээ. Үүнд И.Кант гэж юу вэ? Гэдэг асуулт тависан бол М.Хайдеггер зэрэг экзистенциалистууд яаж гэдэг асуултыг илүү сонирхжээ. Тэгээд тэд: "бид яаж танин мэдэх вэ?” "бид яаж итгэх ёстой вэ?” гэдэг асуултууд тависан байна. Ийм асуултуудад хариулт тайлбар хийх болсоныхоо үндсэн дээр хүний жинхэнэ өөрийн гэсэн ахуй бол дотоод нандин утга учраас нээж хүнийг эзэн биегүй байгаагийн ертөнцөөс холтгож яг өөрийнхөө эрх чөлөөг авч буй нөхцөлд бүрэлддэг гэсэн дүгнэлтийг экзистенциализмын төлөөлөгчид хийдэг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүний үүсэл, мөн чанарын тухай философи мэдлэгт холбогдох шинжлэх ухааны зарим үндэслэл

 

Хүн гэж юу вэ? Хүн яаж үүссэн бэ? гэдэг талаар өөр өөр философи үзэл байдгийг бид товч авч үзлээ.

Хүн яаж анх үүссэн түүхтэй вэ? гэдэгт найдвартай хариулт өгөх бололцоо шинжлэх ухаантд эдүгээ хүртэл бүрдээгүй байгаа билээ. Энэ нь уг асуудлыг бүрэн зөв тайлбарлахад чухал түүхийн мэдээ сэлт хангалттай олдохгүй байгаагаас шалтгаалдаг. Иймд уг асуудлыг тайлбарласан үр дүн: тухайлбал хүн үүссэн шалтгааныг болон цаг хугацааг тогтоосон байдал өнөө үед олдсон архелоги олдворын хүрээн дэхь таамаглал байдаг. Тэгээд бас нэг биш, харин өөр өөр олон таамаглал байдаг.

 

Орчин үеийн зарим судалгааны үр дүнгээр бол хүн дүрст бич гоминид хүн болох үйл явц 3-3,5 сая жилийг хамарчээ. Энэ хугацааны сүүлийн 550 мянган жилээс гал ашиглах болж сүүлийн 50-40мян жилд оюун ухаант хүн /homo sapiens/ үүссэн аж. Хүн үүсхэд түүний биологи тал нийгмийн тал 2-ийн аль нь шийдвэрлэгч нөлөө үзүүлсэн талаар эрдэмтэд ялгаатай тайлбар хийдэг. Энд ямарч атугай биологи талгүйгээр хүн үүссэн байх бололцоогүй нь ойлгомжтой. Үүнд хүн биеин байрлалаа босоо, урд мөч нь явах эрхтэн байх үйлээс чөлөөлөгдсөн урд хоёр мөч нь буюу гар нь нарийн үйлдэл хийх чадвар бүхий уян хатан хөдөлгөөнт хуруунуудтай бас харьцангуй том онцгой хөгжсөн зохион байгуулалт ба үйл бүхий тархитай зэрэг бол хүний өвөрмөц биологи тал юм. Гэхдээ зөлхөн хүний эдгээр биологи хүчин зүйлс нийгмийн шинжтэй олон хүчин  зүйлтэй харилцан уялддаг. Хүний үүслийн гол гол нийгтийн хүчин зүйл нь хөдөлмөр, хэл, ухатсар, гэрлэлт зэрэг ажээ.

 

Хөдөлмөр. Хүний үүсэлд хөдөлмөр илүү тодорхойлогч ач холбогдолтой гэж үздэг сэтгэгч нар байдаг. Тухайлбал 18-р зууны америкийн соён гэгээрүүлэгч Б.Франклин хүн бол хөдөлмөрийн багаж хийдэг амьтан мөн гэсэн. Энэ тодорхойлолтыг 19-р зууны германы сэтгэгч К.Маркс ихэд ойшоож байжээ. Улмаар марксын хамтран зүтгэгч Ф.Энгельс энэ тодорхойлолтын санааг гүнзгийрүүлэн хөдөлмөр бол материаллаг баялгийг төдийгүй хүнийг өөрийн бүтээсэн тухай таамаглал дэвшүүлсэн юм. Үүнд: Хүн дүрст бич хөдөлмөр эрхлэх болж дараа нь түүнтэй хамт сэтгэхүй хэл 2 нь үүссэн нь энэ амьтан хүн болж хувирах нөхцөл болж улмаар эдгээр нийгмийн хүчин зүйлсийн ачаар хүний уураг тархи өгүүлэхүүн эрхтэн зэрэг биологи зэрэг өвөрмөц эрхтэн онцгой чадвар цааш төгөлдөржин батжиж ирсэн тухай Ф.Энгельс бичсэн. Ийнхүү Ф.Энгельс биологи хүчин зүйлс бол хүн үүсэхэд нийгмийн хүчин зүйлстэй захирагдмал хоёрдогч ач холбогдолтой

 

гэж үзжээ. Энэ нь хүн бол хөдөлмөрлөдөг сэтгэдэг яридаг нийгмийн амьтан мөн гэсэн тодорхойлолтыг марксист-ленинист философи бий болгох арга зүйн үндэс болсон байна. Ф.Энгельсийнхээр хөдөлмөр анхнаасаа нийгмийн шинжтэй.

            Гэтэл хөдөлмөр бол анх үүсхээсээ нийгмийн шинжтэй байсан гэдэг Ф.Энгельсийн тийм философи дүгнэлтийн эсрэг таамаглалыг шинжлэх ухааны зарим төлөөлөгч дэвшүүлдэг юм. Тэдний судалгааны үр дүн болдог таамаглалаар сэтгэхүй хэл хоёроос барагцаалбал 1,5 сая жилийн өмнө гоминидууд хамгийн энгийн хөдөлмөрийн багаж үйлдвэрлэж иржээ. Тийн аваас хөдөлмөр анхандаа нийгмийн биш харин амьтны шинжтэй байсан аж.

        Зарим судлаачийн дүгнэлтээр хүн дүрст бичний онцгой биологи шинжүүдийн үүсэл,хөгжил болон хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа нь түүний зарим биологи чадварыг эвдэж ирсэн аж.тухайлбал мэдрэмж муудах,гадны орчинд зохицох тэсвэр буурах,хүч тэнхээ нь дордох зэргээр биеийн

Views: 13427 | Added by: Бямба-Эрдэнэ | Rating: 3.2/15
Total comments: 5
5 bletjajer   (Yesterday 4:29 PM)
China has lifted interest rates twice so far this year, or four times since October. The one-year benchmark savings rate is now 3.25 percent. Actually the real interest rate is negative because the CPI was 5.3 percent in April and hit a 32-month high of 5.4 percent in March. <a href=http://www.espad.fr/config.asp?tn-pas-cher/>tn pas cher</a> The largest flat in One Hyde Park is 30,000 square feet which is like a stately home in the sky, he said. <a href=http://www.investir-immobilier.fr/header.asp?chaussure-air-jordan/>chaussure air jordan</a> Companies now may only need to wait half a year to realize issuing public offerings as China Securities Regulatory Commission has recently sharply sped up its approval process, Shanghai Securities News cited unnamed sources as saying. <a href=http://www.francoischouchan.com/class.asp?chemise-hollister/>chemise hollister</a> Crude prices aren't moving because of supply or demand, but because of "the perceived imbalance in the U.S. and European economies," Alaron Trading Corp. analyst Phil Flynn said.
But shares in consumer and telecommunication sectors outperformed the market this morning as investors believed these stocks will weather through the country's continuous efforts to battle against inflation. <a href=http://www.fromages-laqueuille.fr/produte.asp?tn-air-max-2014-pas-cher/>tn air max 2014 pas cher</a> GROWTH of China's service sector eased for a second consecutive month in July but service activities were still expanding, a survey showed today. Electricity producers were one of the biggest drags yesterday after Bloomberg News cited Dariusz Kowalczyk, senior economist at Credit Agricole CIB in Hong Kong, as saying that China may have a power capacity shortage of 40 gigawatts this month and up to 60 gigawatts this summer. <a href=http://www.hotel-auvergne-saintroch.com/conn.asp?magasin-hollister/>magasin hollister</a> EUROZONE monetary policy makers must closely watch emerging inflation tensions to head off any decline in expectations for price stability, European Central Bank Governing Council member Mario Draghi said on Saturday. <a href=http://www.clower.co.uk/uploadedimages/login.asp?hollister-sale-uk-2/>hollister sale uk</a> SHANGHAI'S key stock index yesterday fell for a sixth trading day and notched up the longest losing streak in six months after a reading showed China's manufacturing activities weakened sharply in November.
Its major competitor Suning Appliance Co said on March 16 that its 2010 net profit jumped 38.8 percent from a year earlier to 4 billion yuan, more than double that of Gome's. <a href=http://www.francoischouchan.fr/smenu.asp?louboutin-chaussures/>louboutin chaussures</a> Most property developers declined after the China Times reported that Hunan and Hubei provinces resumed property tax trials last month. Poly Real Estate, China's second largest developer, fell 0.9 percent to 11.13 yuan. Gemdale Corporation lost 1.5 percent to 5.12 yuan. <a href=http://www.ricochetcreative.co.uk/uploadedimages/large.asp?mulberry-outlet-store-online/>mulberry outlet store online</a> WalMart, Gap Inc's Old Navy and Sears Holdings' K-Mart are again open on Thanksgiving Day to get a headstart, while Toys R Us opens Thursday evening. <a href=http://www.internet-developpeurs.com/demo.asp?abercrombie-femme/>abercrombie femme</a> Meanwhile fiscal backsliding in Greece has put a new aid payment from the country's international lenders at risk and prompted some lawmakers in German Chancellor Angela Merkel's party to press her on why Athens is not simply booted out of the 17-nation currency bloc. <a href=http://www.judithhartjewellers.co.uk/uploadedimages/small.asp?itflop-uk-outlet/>itflop uk outlet</a> Benchmark West Texas Intermediate crude fell US$2.54, or 2.3 percent, to settle at US$107.12 per barrel on the New York Mercantile Exchange.
http://master-site.3dn.ru/load/datalife_engine/moduli/dle_forum_v_2_4_final_release/3-1-0-28
http://justcarepodiatry.co.uk/products/orthotic-components/sheeting/poronr-4000-grey-non-adhesive-sheet-1-6mm.html
http://inspiredyouths.co.uk/balancing-school-work-with-out-of-school-activities/
http://www.bleksan.com/marc-jacobs-tasker-priser/#comment-12353
http://d-top.mywapblog.com/download-game-deser-sniper-untuk-java-ja-2.xhtml?PHPSESSID=620a12b12b17f962102906 95c9f198cd#new-comment-anchor

4 pinanuteyro   (Yesterday 2:15 PM)
Martin Winterkorn, chief executive officer of VW, earlier told reporters that China is the car maker's most important market and the success of its EV in China will be crucial to achieve its global ambition. <a href=http://www.espad.fr/config.asp?tn-pas-cher-france/>tn pas cher france</a> The future of Best Buy's extended warranty scheme was a matter of concern for some customers. <a href=http://www.investir-immobilier.fr/header.asp?air-jordan-femme/>air jordan femme</a> The sales of new homes totaling 503.7 billion yuan in October, however, fell from 540.4 billion yuan in September. <a href=http://www.francoischouchan.com/class.asp?hollister-soldes/>hollister soldes</a> This has not been lost on the regulators overseeing QFII. In an attempt to make exposure to China more appealing, it was decided that QFII would be opened up to previously off-limit asset classes, including the interbank bond market and even the futures market.
ANA is Boeing's biggest Dreamliner customer so far, with 17 of the world's 50 operational 787s. <a href=http://www.fromages-laqueuille.fr/produte.asp?air-max-pas-cher/>air max pas cher</a> In 2011, Huawei's profit fell to 11.6 billion yuan (US$1.8 billion) from 24.7 billion yuan a year earlier. Huawei attributed the decline to increased investment in research and development, and to the costs of expanding into the smart-phone sector and business computer systems. Stovall expects fears about Europe to overshadow earnings results in the coming weeks. After months of strong stock-market gains and little talk about Europe, traders are again nervous that the crisis will boil over, harming the global economy and gumming up the financial system, he said. <a href=http://www.hotel-auvergne-saintroch.com/conn.asp?hollister-soldes/>hollister soldes</a> The implication of this combination of weakening in the international economy and its political consequences in Europe for China's economy are therefore rather easy to determine. <a href=http://www.clower.co.uk/uploadedimages/login.asp?hollister-outlet-uk/>hollister outlet uk</a> Aijian Securities said market sentiment will rebound, while Guotai Junan Securities held similar expectations and said stocks will continue to rise after the value correction.
We're not completely insulated (from Europe), but trouble there doesn't necessary spell problems for us, he said. <a href=http://www.francoischouchan.fr/smenu.asp?chaussure-louboutin-pas-chere/>chaussure louboutin pas chere</a> Gold rose to an 11-month high of more than US$1,795 an ounce in mid-October after the Federal Reserve unveiled in September a third round of quantitative easing. <a href=http://www.ricochetcreative.co.uk/uploadedimages/large.asp?mulberry-outlet-store/>mulberry outlet store</a> The government set electricity tariffs for solar projects this month, ensuring higher prices than were achieved in competitive bidding in 2010. <a href=http://www.internet-developpeurs.com/demo.asp?abercrombie-and-fitch-paris/>abercrombie and fitch paris</a> The 8-million-square-meter center with a total investment of 8 billion yuan (US$1,271 million) will have six major districts for assembly, maintenance, experimentation, engine-making, public relations and administration. The first phase of the center will be completed in 2015, while the second phase of construction will be finished in 2020. <a href=http://www.judithhartjewellers.co.uk/uploadedimages/small.asp?fitflop-stockists/>fitflop stockists</a> Deeper efforts have also been made to solve persistent environmental problems that occurred in the past, he added.
http://decibel.webblogg.se/2010/march/dagens-ord.html
http://trollveggentriathlon.blogg.no/1385045368_information_in_englis.html
http://www.garyforhomes.com/
http://stunningcelebrations.com.au/red-sash-rhinestone-diamond-look-wedding-guest-book-pen-set/?tab=ProductReviews
http://www.sporkpack.com/sporktalk/mandolin-slicers-make-cooking-like-professional-chef-snap/?ModPagespeed=noscript

3 Bustermoca   (Yesterday 6:45 AM)
Hvilket bringer oss inn p姘?arr. S姘?ut av v姘搑 opprinnelige Tilbakevendte Camille, Simon og Victor har alle arr utvikle. De blir verre. Lena, en av de levende, hadde et arr ogs姘? men dette var en sympatisk arr for hennes tvilling, mye som at orgasme i f閰秗ste episode? Det merkelig fyr 姘?ha en forfriskende drink rett ut av toalettsk姘搇en i Lake Pub hadde arr ogs姘? Mange av dem.
Velkommen til Sveits, en mann i en hvit labfrakk sier som vi i n蹇檙heten av en d閰秗 merket RD: Employees Only. Motsatt denne d閰秗en, er en fyr kj閰秗er golfballer inn i en netto ca 10 meter foran ham. Av til sin side, er en annen mann i en hvit labfrakk overv姘搆e hans fremgang p姘?en dataskjerm, analysere ballen spinn, lanseringen vinkel, og en rekke andre tall og grafer. Vi er en ikke forutinntatt anlegget, vi driter i hva du spiller med, sier John tysk, Supervisor of Fitter Operations for Hot Stix, en Scottsdale, Arizona basert golf lab som ser mer ut som det sett av CSI .

<a href="http://www.billignikefree.com">billig nike free</a>

8 Rasistiske Annonser Du vil ikke tro er fra de siste 姘搑ene
N姘搑 en ulykke snur Professor Otto Octavius 閳ュ鈧il et superskurk (som om han ikke alltid var bestemt for at karrieren med et slikt navn), begynner han 姘?kle som en subway pervers og vedtar identiteten til Doctor Octopus, men fortsatt har til hensikt 姘?fortsette sin eksperimenter i kjernefysisk fusjon. bare i en ond m姘搕e. Doc Ock trenger litt tritium 姘?fullf閰秗e sin reaktoren, slik at han gj閰秗 en avtale med Harry Green Goblin Jr Osborn, som vil gi ham s姘?mye tritium som han 閰秐sker hvis Ock bringer Spider Man til ham.

<a href="http://www.billignikefree.com">billig nike free</a>

Dette touchy feely film om romfart er litt for varm og fuzzy for v姘搑 smak. Ja det er noen gode ideer p姘?film, men ikke noe vi ikke hadde sett f閰秗. Hadden dukker stadig opp i alle de riktige stedene, og gj閰秗 oss i stand til 姘?for en tur etter at Ellie og gjengen skru alt opp. Et eller annet sted vet du en mann som dette finnes. Hadden er n閰秌kelen til fremtiden, og den beste delen av 姘?overleve en nesten tre timers snooze fest.
Rose Ann Karan sier ContextWeb, hvor hun er CMO, bestreber seg p姘?姘?kapellan innhold, slik at vi kan kj閰秗e en bedre opplevelse for folk p姘?nettet. Hun trekker fram hvordan TV og radio, som n姘?har hundrevis av innholdskanaler, har utviklet seg slik at vi kan kuratere hva du skal spise. Teknologi gj閰秗 det mulig for oss 姘?levere plukke hvilke programmer vi 閰秐sker 姘?se, og n姘搑, sammen med hva slags musikk vi 閰秐sker 姘?lytte til. Det er akkurat der nettet kommer, sier hun. Hvis du tenker p姘?den online opplevelse, kan du virkelig gj閰秗e analogien til TV og radio.

<a href="http://www.billignikefree.com">nike free no</a>

Innend閰秗s fotball er p姘?mange m姘搕er sv蹇檙t forskjellig fra utend閰秗s fotball, f姘?eksperttips og r姘揹 om fotballregler, flytter og posisjoner i denne gratis video.
Sample kostnad: Nike Air Mogan iD $ 105

2 daavka   (01 December 13 9:06 AM)
ingeed tsaashaa urgeljlel bhgui yu

1 лхагвааа   (14 October 12 4:01 PM)
нэтэд яг хэрэгтэй мэдээлэл ховор юмаа. ямарч байсан хайсан юмныхаа хагасыг ч болов олсондоо баяртай байна.

Name *:
Email:
Code *:

Copyright MyCorp © 2014Create a website for free